Barnevernet w Norwegii

W Norwegii mamy Barnevernet (CPS), który ma chronić i zapewniać dzieciom bezpieczne dzieciństwo. Ale tak nie jest, dziś dzieci są całkowicie odbierane rodzicom bez powodu, nielegalnie adoptowane, wykorzystywane w prostytucji, uzależnieni od narkotyków, nie zdobywają wykształcenia, nie mogą się zaprzyjaźniać i towarzysko. Jeśli przeżyją, zostaną całkowicie zniszczeni przez narkotyki, nadużycia lub oba.
(Również coś, co sprawia, że nie są wiarygodni w norweskim systemie sądowym jako świadkowie)

Wiele z nich nie przeżyje, a my porozmawiamy o dziecku, które NIE przeżyło: SHADA

Chcemy sprawiedliwości dla Shada.

Norweski lekarz medycyny, ryzykując karierą i życiem, podjął się napisania o tych okropnościach

Kiedy mamy tłumaczenie na język polski, opublikujemy raport w całości