Barnevernet i Norge:

I Norge har vi Barnevernet som skal “beskytte” barn, og sikre barn en trygg oppvekst.

Men sånn er det ikke, i dag blir barn tatt i fra foreldre helt uten grunn, ulovlig adoptert, brukt i prostitusjon, havner i rusmiljø, får ikke utdannelse, og har få eller ingen venner som alle andre barn.

Om de overlever er de bokstavelig talt ødelagt, enten av rus, overgrep, eller begge deler.
(Noe som gjør at de ikke er troverdige vitner i det Norske rettssystemet)

Mange overlever ikke, og vi skal snakke om et barn som IKKE overlevde: SHADA.

Vi vil ha rettferdighet for SHADA
 

En Norsk Lege har med risiko for karriere og sitt eget liv, påtatt seg å skrive rapporter om Shada for å avdekke disse grusomhetene Barnevernet gjør med myndighetenes velsignelse.

 

Rapport 22 i en kortversjon:   (Full rapport kan lastes ned som PDF fil)

 

EN RAPPORT

OM

BARNEMISHANDLING

 

 

Part 22)  Drapet på Shada – bekymringsmelding andre barn

 

 

Justisminister Jøran Kallmyr,

 

I del 21) som justisministeren har mottatt tidligere, beskrives et dødsfall.

Barnet Hanna hadde en alvorlig sykdom, ble nektet helsehjelp av barnevernet og døde 12 år gammel. Riksadvokaten konkluderer med at dette er innenfor det akseptable i juridisk forstand* I henhold til norsk lov er det imidlertid dekning for å si at man snakker om medvirkning til drap. Barnevernet er ikke i posisjon til å nekte noen livsnødvendig helsehjelp.

Dessverre har vi fått et nytt dødsfall under offentlig omsorg.

 

Gjennomgang av Shada`s død

Det gjelder familien Al-Bargouti og deres 3 barn; Shada 16, Mohammad 13 og Ahmed 10 år gammel. Shada ble tatt av barnevernet og bodde i et ene-tiltak i Stavanger. Hun ble funnet død på rommet sitt etter gjeldende opplysninger.

14. august 2019 gav politiet familien muntlig beskjed om at Shada var drept. Ifølge melding om dødsfall 12. august, altså 2 dager tidligere, oppgis dødsårsaken til suicid/ strangulasjon i form av hengning.  Dette virker rart fordi drap og selvmord er to forskjellige ting, og mistanke om førstnevnte skal utløse varsling av KRIPOS.

Noen momenter skal bemerkes. Jeg presiserer at det ikke er ment som en rettsmedisinsk gjennomgang, det må andre ta seg av. Det er kun gjort et forsøk på å anvende alminnelige skjønn og noen rettsmedisinske prinsipper** Det er også gjort en enkel rekonstruksjon av to bilder fra rommet til Shada, basert på politiets åstedsbilder som advokaten har fremvist til foreldrene.  

 • Barnevernet hevder at de handler til ”barnets beste”. Derfor er det ulogisk at Shada skulle ønske å ta sitt liv, når hun ifølge barnevernet hadde det så bra at hun ikke engang trengte sin familie.
 • Legeerklæring om dødsfall, se vedlegg 1.
 • Fornavnet til legen er kanskje mulig å lese, etternavnet umulig. Attesten er ikke stemplet med helsepersonellnummer eller avdeling. Hvem er legen? Helsepersonell på stedet, evt. på sykehus? (Med mange års erfaring kan jeg si at attesten skal stemples, slik at disse opplysningene fremgår.) Videre oppgis mobil lade kabel som redskap til selvmordet. En slik kabel tåler ikke mye vekt, og kan lett slites av med bare hendene. Dette skal beskrives nærmere.
 • Ved såkalt komplett hengning finnes den døde hengende fritt, dvs. at tauet bærer hele kroppstyngden. Kroppshøyden til Shada var over 180cm og hun veide antakelig minst 50 kg. En mobil lade kabel kan neppe holde denne kroppsvekten lenge nok til å utløse døden.
 • Vanlige gardinoppheng er dimensjonert for å tåle vekten av gardiner, ikke en voksen person. Antakelig ville gardinopphenget bryte sammen før døden inntrådte.
 • Et viktig tegn på komplett hengning er merke på halsen etter tauet, en såkalt snørefure. En tynn kabel skulle i dette tilfellet etterlate et tydelig avtrykk med fargeforandringer og evt. avskrapet hud på halsen. Imidlertid så lette foreldrene etter spor på halsen på Stavanger universitetssykehus, men fant ingen. Bilder tatt etter døden inntrådte viser heller ingen spor.  Brudd i nakken kan også forekomme i noen tilfeller, men heller ikke dette var det noen tegn til.

  Inkomplett hengning innebærer at deler av kroppen berører underlaget. Døden kan inntre ved mindre trykk på halsen ved at overfladisk beliggende blodkar avklemmes. Synet kan være ganske ”guffent” og den døde er typisk blå i ansiktet som kan være oppsvulmet, gjerne med åpen munn og tungen ut med utstående øyne. Bildene av Shada bærer ingen preg av dette, og heller ikke slik foreldrene så henne.

  Videre finnes det prosedyrer for sikre spor, slik at tau/ kabel sikres med hyssing eller lignende til rekonstruksjon. Dette er ikke blitt gjort. Derimot sees en knute på kabelen, og det var rester av hår i opphenget, bilde 8. Umiddelbart er det litt vanskelig å forstå hvordan dette er gått til. 

 • Derimot finnes andre tegn som er påfallende.
 • Det var tydelige blodspor i sengen. Ifølge foreldrene var disse i nærheten av hodeputen til datteren, se bilde 9.
 • Se bilde 2, tatt etter at døden er inntrådt. Det sees tydelige merker i ansiktet og på overkroppen. Det ble observert ytterligere flere merker på overkroppen og et sår av ukjent størrelse i bakhodet. Bilde 1 er tatt med til sammenligning.
 • Ved vasking før begravelsen, dette skjedde etter overflytting til sykehuset i Drammen hvor foreldrene bor, ble det observert noe som lignet blod fra underlivet. (Ifølge muslimsk tradisjon ble liket vasket med vann som også nådde underlivet, men dekke av underlivet ble ikke løftet opp.) Altså finnes det tegn til ytre vold på kroppen, evt. også med inntrykk/ knusningsskade i bakhodet?
 • Personer tilknyttet sykehuset har oppgitt ”off the record” at barnet måtte være drept etter skadene å dømme. Dette er erfarne medarbeidere som er vant til å håndtere døde. 
 • Angående sikring av spor: Foreldrene fikk oppgitt på Stavanger universitetssykehus at klærne til datteren, som hun hadde på seg da hun døde, var blitt ”kastet”. Dette må forklares nærmere, da disse kan inneholde viktige spor.
 • Konklusjon: Selvmord ved hengning fremstår som usannsynlig, da det ikke er observert tegn som er typiske ved denne metoden. Liket har skade og lesjoner i flere deler og det er observert blodspor i sengen. Dette er ikke forenlig med hengning eller som fallskade i forbindelse med hengning. Drap er sannsynlig, hvor et fysisk basketak og ytre vold kan forklare skadene på kroppen. 
 •  

  Andre forhold

  Foreldrene har fått tilsendt tingene til sin datter. Innholdet virker merkelig for et barn som blir nektet normal skolegang:

 • Relativt sexy undertøy, BH med brystforstørrelse, høyhælte sko. (Shada var forholdsvis flatbrystet.)
 • Store mengder kostbar sminke, manikyr, utstyr til øyevipper, over 40 sminkekoster i ulike størrelser, utstyr til barbering og fjerning av kroppshår, smykker etc.  Vi ser utstyr for mange tusen kroner, bilde 3.
 • Spesielt bemerkes flere pakker med bind og tamponger. For en ung, ugift kvinne med muslimsk bakgrunn er tamponger ikke lov å bruke, ifølge barnets mor, fordi det kan føre til endringer i underlivet og ha konsekvenser for hennes voksne liv. Barnevernet har funnet grunn til å innføre navnet ”Lise Andersson”, et grovt anslag mot hennes identitet. Se bilde 4.
 • Det finnes utenlandsk valuta, bilde 7. Dette reiser spørsmålet om hun har vært i utlandet, eller hatt kontakt med utenlandske i Norge? Det er også opprettet en bankkonto i Sparebank 1 hvor hun kan deponere kontanter.
 • Det er også oppgitt at Shada trengte medisin. Opplysningene henger litt i løse luften, fordi hun var helt frisk og brukte ingen medisiner da barnevernet tok henne.  
 • Brevene hennes viser dyp fortvilelse, selvbebreidelse og bekymring for familien. De beskriver at hun blir utsatt for grov vold i institusjonen og blir tvunget til å ha sex med fremmede, også på nattetid. Dette legger en ny dimensjon til barnevernets forståelse av ”barnets beste”.
 • Alt tyder på at vi ser alvorlig kriminalitet; Trafficking med barn, barneprostitusjon og hensynsløs utnyttelse av hennes tragiske situasjon. Da Shada forsøkte å ivareta sitt menneskeverd, ble hun etter stor sannsynlighet drept. Reaksjoner som vold og drap er kjent fra prostitusjons- miljø generelt, men i dette tilfellet var hun faktisk under offentlig omsorg. 

   

  Kondolanse

  Shada kom til Norge da hun var liten og ble norsk statsborger. Hun elsket sin familie og viste stor omsorg for sine to yngre brødre. Hennes foreldre ønsket å gi barna en trygg oppvekst og var ressurspersoner i lokalmiljøet.

  Det er mange som reagerer på dødsfallet både i Norge og utenlands. Våre tanker og medfølelse går til foreldrene Yehya og Fadia Al- Bargouti og den øvrige familien på Vestbredden. Vi beklager at familiens tillit til det norske samfunnet ble møtt med løgn, korrupsjon og vold.

  Min kondolanse går også til ambassadøren ved den palestinske ambassaden i Oslo, Marie Antoinette Sedin. Jeg kan bare beklage den totale forakt for familiens kulturelle og religiøse røtter som vi ser. Det er viktig å presisere at Shada er uten skyld i det som har skjedd. Hun ble utsatt for alvorlig kriminalitet og ansvaret for dette ligger alene på norske myndigheter.

  Spørsmålene er mange i den arabiske verden etter hennes død. Jeg håper at disse kan besvares gjennom å kaste nytt lys over situasjonen. 

  Shada Al- Bargouti R.I.P.

   

  Konsekvenser

  Direktør i BUFDIR, Mari Trommald og barneminister Kjell Ropstad må kommentere dette offentlig, så raskt som mulig.  

  Familien Al-Bargouti trenger å få starte den nødvendige sorgprosessen etter datterens død. De to guttene Ahmed, 10 år og Mohammad, 13 år må umiddelbart returneres, slik at prosessen kan begynne. Sønnene ble tatt av barnevernet på et grunnlag som fremstår som totalt meningsløst.

  Også her finnes opplysninger om alvorlig omsorgssvikt under offentlig omsorg. For øvrig har en tidligere lærer sikret seg en pen ekstrainntekt; Han sendte bekymringsmelding til barnevernet, vitnet mot familien i retten og overtok selv en av guttene. Alt tyder på at han har misbrukt sin stilling.  

   

  Grethe Hagen`s barn

  Barnebarnet til Grethe Hagen, beskrevet i rapporten del 21) lever fortsatt i samme situasjon som Shada gjorde. Vi snakker om isolasjon, alvorlige trusler, tvangsbehandling med prevensjon og voldtekt. Hun har forsøkt å ta livet av seg flere ganger. En person sitter fengslet for å ha mishandlet henne seksuelt, etter mine opplysninger.

  Barnet er åpenbart i fare, sett i lys av Shada`s død. Jeg ber om at dette barnet returneres til sin familie så raskt som mulig, før det går galt ennå en gang. Ansvaret for et evt. nytt dødsfall kan bare legges på regjeringen, som har fått gjentatte bekymringsmeldinger.

  Oversendelse til Riksadvokaten

  Denne gangen må Riksadvokaten reagere. Unaturlig dødsfall med ytre skader samt observasjoner av blod skal etterforskes som potensielt drap. Dette faller innenfor påtalemyndighetens ansvarsområde.

  Riksadvokaten må beordre drapsetterforskning i saken til Shada Al- Bargouti. Spesielt gjøres oppmerksom på at en ansatt ved STENDI AS i Stavanger har voldtatt barnet, se vedlegg. Videre gjentas at viktige bevis som klærne til Shada, etter de opplysninger familien har mottatt, er blitt fjernet. Åpenbart må Riksadvokaten vurdere om noen forsøker å skjule en alvorlig, kriminell handling. Riksadvokaten er nå informert.

   

  Handlingsgrunnlag

  Rapporten oppgir sensitiv informasjon inkl. bilde av den avdøde. Taushetsplikten kan oppheves når særlige grunner taler for det. I dette tilfellet sees følgende;

  • Samtykke er gitt fra foreldrene, vedlegg
  • Man antar at Shada ville godkjent rapporten
  • Det finnes antakelig en gjerningsmann med fare for gjentagelse, slik at det er snakk om å forhindre en ny, kriminell handling. Dette utløser en plikt hos helsepersonell til å handle
  • Dette løses ved at Riksadvokaten mottar noe utvidet informasjon. Rapporten går ellers til de mottakerne som pleier å få den. For øvrig bemerkes at opplysninger om overgrep, voldtekt og fare for dødsfall i ene-tiltak er formidlet til regjeringen flere ganger, sist 3 uker før Shada avled.
  • Oslo 04.11.2019

   Med vennlig hilsen

   Rodgeir Vinsrygg

   lege

    

   Bilag:

 • Legeerklæring ved dødsfall av 12.08.19
   
 • Bilder:
 • Bilde 1: Shada Al- Bargouti, november 2018
   
 • Bilde 2: Bilde fra Stavanger universitetssykehus, foto: Familien
   
 • Bilde 3: Sminkesaker tilsendt fra barnevernet
   
 • Bilde 4: Tamponger og lade kontakt etter navnebytte
   
 • Bilde 5: Intimvask og utstyr til øyevipper
   
 • Bilde 6: Utvalg av sminke
   
 • Bilde 7: Engelske mynter
   
 • Bilde 8: Rekonstruksjon: Kabel med hår fra Shada
   
 • Bilde 9: Blodspor i sengen, rekonstruksjon med ketchup

   

Dette dokumentet ble sent til Norske myndigheter, pluss KRIPOS, i November 2019, og ingenting har blitt gjort for å etterforske, opprette, eller stille en potensiell morder for retten

 

Full Rapport som PDF-fil kan lastes ned her:  Rapport 22 - Norsk

Hvis du tror at dette er et “engangstilfelle/ulykke”, vil statistikken vise noe helt annet:

- 1500 barn ble avslørt i å ha vært utsatt for seksuelle overgrep i barnevernet
- 702 barn døde i barnevernet over en 10 års periode
- utalige barn flyttes stadig fra et fosterhjem til et annet og får sin oppvekst og tilknytning ødelagt
- tusenvis av foreldre har begått selvmord fordi barnevernet uten særlig grunn har tatt deres barn
- barnevernet er dømt i EMD gjentatte ganger for brudd på menneskerettigehter
- barnevernet er avslørt i 1000-vis av lovbrudd
- barnevernet er avslørt i omfattende løgn
- barnevernet er avslørt i å true familier og barn
- barn som er i barnevernets varetekt kommer dårligere ut enn de som fortsetter å bo i risikofamilier
- barnevernet er avslørt i grov kunnskapsmangel i en årrekke
- erstatningsutbetalinger for feil og lovbrudd har passert miliarder
- and it goes on and on…


 

Shada10.6.2003

Rapport 22B (Kortversjon) Som ble sendt til Justis, Beredskap og Innvandringsdepartementet:      
(Full rapport kan lastes ned som PDF fil.)

Jøran Kallmyr, justisminister

Justis, beredskap og innvandringsdep.

Pb 8005 Dep.

0030 Oslo                                                                                                      
 

 

EN RAPPORT

OM

BARNEMISHANDLING

 

 

Del 22B) Drapet på Shada – varsling av KRIPOS

 

 

Justisminister Jøran Kallmyr,

 

Jeg viser til forrige del av rapporten.

Politiets bilder fra åstedet viser blod på sengen, noe lignende den rekonstruksjonen som er gjort. Det sees også bøy på gardinstangen hvor hengning angivelig skal ha funnet sted. Dette er bekreftet på nytt av en uavhengig kilde. Sammen med ytre skader på barnet taler dette for et drap.

De angivelige ”selvmordsbrevene” som skal være funnet på rommet, velformulerte og rettet mot foreldrene og brødrene, kommer dermed i et underlig lys. Ingen normale mennesker rekker å skrive selvmordsbrev før de blir tatt av dage. Det er heller ikke vanlig å gå løs på en gardinstang før man blir drept.

Dødsattesten virker enda merkeligere. Legen som har skrevet denne har åpenbart misset noen forelesninger i rettsmedisin.

 • · Attesten beskriver ingen avdeling eller helsepersonellnummer
 • · Fornavnet på ”legen” stemmer tilfeldigvis med personen som har voldtatt barnet, ifølge journal.
 • · Det faglige nivået står til stryk
 • Spørsmålet er om denne legen faktisk eksisterer, eller om attesten er skrevet for å skjule en alvorlig, kriminell handling?
 • Saken oversendes til KRIPOS, noe som åpenbart skulle vært gjort tidligere.
 • · En ungdom på 16 år avlider ved unaturlig dødsfall
 • · Det er ytre skader på kroppen og tydelige blodspor på åstedet
 • · Klærne hun hadde på seg da hun døde er blitt ”kastet”, fordi en bossbil hadde kommet forbi. Dette må forklares.
 • · Hun har tidligere blitt voldtatt, og opplysninger tyder på at hun har vært brukt i prostitusjon.
 • Barneminister inhabilitet
 • Barneminister Kjell Ropstad er gift med en ansatt i barnevernet.

  Den nye riksadvokaten, Jørn Maurud er samboer med en tidligere statsråd involvert i NAV saken, og har meldt seg inhabil. Kjell Ropstad sin passivitet er påfallende, og han må snart være den eneste i landet som ikke skjønner problemet med at barn blir bortført, tvangsbehandlet med prevensjon, voldtatt og drept. Han bør derfor melde seg inhabil til å kommentere drapet på Shada på vegne av regjeringen.

  Etter den såkalte Monika- saken, hvor barnet ble funnet drept på Sotra utenfor Bergen, var alle enig om at drap skal etterforskes. Dette gjelder fortsatt. 

   

  Undersøkelse

  Shada døde i august og ny obduksjon er fortsatt mulig. KRIPOS mottar noe utvidet informasjon tilsvarende Riksadvokaten. Ytterligere dokumentasjon står til disposisjon ved behov.

   

  Bergen 19.11.2019

  Med vennlig hilsen

   

  Rodgeir Vinsrygg

  Lege

Rapport 22B Full Rapport: Last ned her

Rapport 23 med autentiske åstedsbilder kan lastes ned som PDF fil:

Rapport 23 Kortversjon:

Monica Mæland, justisminister

Justis, beredskap og innvandringsdep.

Pb 8005 Dep.

0030 Oslo                                                                                                          

 

 

 

EN RAPPORT

OM

BARNEMISHANDLING

 

 

 

Del 23)  Drapet på Shada – politiets åstedsbilder

 

ADVARSEL

 

RAPPORTEN INNEHOLDER STERKE BILDER

 

BILDENE VISER EN DØD UNG KVINNE MED TEGN TIL YTRE VOLD OG BLODSPOR ETC.

 

DET ADVARES MOT AT BARN FÅR SE BILDENE

 

Justisminister Monica Mæland

 

Jeg vil gratulerer som landets nye justisminister.

Rapporten viser sammenhengen mellom korrupsjon i rettssystemet og barnemishandling. Jeg viser til del 22) av rapporten.

 • Det går an å "vinne" en rettssak som aldri har funnet sted. Store pengebeløp kan tvangsinnkreves på grunnlag av et saksnummer, hvor saken beviselig aldri er blitt behandlet, viser til del 16) av rapporten.
 • Dette beskriver et korrupt rettsystem. Konsekvensen er grove brudd på menneskerettighetene. Norges rettsforståelse vekker oppsikt i utlandet, blandt annet ved EMD i Strasbourg.
 • Toril Øie, leder av Høyesterett er involvert i å forfalske hele rettsavgjørelser. Hun var anmeldt for korrupsjon da hun ble innsatt som ny leder, men ser ingen problemer med habiliteten.
 • Dette betyr fjerning av bevis, og må legges til grunn for å forstå Shada`s tragiske situasjon.
 •  

  Kort resyme fra del 22)

  Barnet Shada ble funnet død i august 2019. Politiet opplyste far Yehya Al-Bargouti om at datteren var blitt drept. Dødsattesten er datert 2 dager før familien fikk beskjed.

  Dødsattesten oppgir årsak selvmord ved strangulasjon (hengning). Attesten mangler ID nummer for legen og stempel med avdeling. Fornavnet på legen er identisk med en person som tidligere har voldtatt barnet. Attesten er ikke riktig utfyllt. (Dette er konferert med fylkeslegen.)

  Bilder viser ytre skader på kroppen. Det er rapportert en større skade ibakhodet og mulige blodspor på åstedet. KRIPOS ble ikke koblet inn etter vanlig prosedyre.

  Shada var en ung kvinne med muslimsk bakgrunn. Barnevernet forandret navnet til "Lise Andersson". Hun ble utsatt for grov vold i institusjonen hun bodde. Dokumentasjon viser at hun ble tvunget til å ha sex med fremmede og har lidd fryktelig under dette.

   

  Politiets åstedsbilder

  Historien er død ved hengning. Følgende er påfallende:

  1. Det sees en stor, rød flekk på sengen. Det betyr blodspor på åstedet* og gir mistanke om vold mot kroppen, bilde 1-2) 

  2. Forrige del av rapporten viser skade på overkroppen og hodet. I tillegg er det rapportert en tydelig skade i bakhodet, ikke synlig på bildene. Her sees merker på venstre side av halsen, bilde 3) Det går både over og under den såkallte snørefuren, og virker å gå videre under hettegenseren. Dette tyder på trykk mot halsen. I tillegg sees tegn til rift i huden.

  Foreldrene forteller om noe som lignet blod fra underlivet da Shada ble vasket før begravelsen. Dette ble ikke undersøkt nærmere fordi hun var dekket i henhold til deres tradisjon. Endringer på kroppen som bildene viser, tilsier at Shada kunne være avkledt når skadene ble påført. Se f.eks. merker på overkroppen i del 22)

  3. Shada var over 170 cm og veide nok minst 60 kg. En enkel gardinstang kan neppe tåle en slik vekt, antakelig ville den bryte helt sammen. (Laget for å tåle vekten av gardiner, ikke en voksen person.) Det virker rart at stangen siger mest ned på den venstre side, når hengning skjer på høyre side, bilde 4)

  4. Ladekabelen har en vid, åpen løkke, bilde 5) Poenget ved hengning er at tauet strammer i nakken slik at trykket mot halsens blodkar opprettholdes. Her ville personen antakelig gli ut av løkken før døden inntrådte.

   

  5. Det finnes hårrester knyttet inn i kabelen, bilde 6) Ifølge politiets beskjed til foreldrene, skulle dette bevise at hun hadde hengt seg.

  Dette virker kanskje litt rart. Det er vanskelig å forstå hvordan håret har blitt så  infiltret i knuten, spesielt utifra punkt 4.   

  6. Det bemerkes at opphenget ikke er sikret som anbefalt i rettsmedisinsk lærebok, se forrige del av rapporten** Spørsmålet er også om en enkel ladekabel kan tåle vekten av en voksen person.

  7. Bilde 7) viser en tydelig "blåveis" på venstre øyet. Øyeeplet virker å være ekstra traumatisert utifra bildene.  

  8. Gardinene på åstedsbildene er en helt annen type enn foreldrene fikk tilsendt fra rommet til Shada, bilde 8) De tilsendte gardinene hadde flekker som er påfallende.  Dvs. at institusjonen opererer med to sett gardiner.

   

  Avskjedsbrevet:

  Politiet har fortalt om et selvmordsbrev, bilde 2) Det finnes nærbilde av teksten.

 • Brevet har ingen vanlig begynnelse av typen "Til mor og far" eller lignende. Det finnes ingen avslutning av typen "hilsen fra Shada" etc. Navnet hennes er ikke nevnt. Derimot åpner det med , sitat; "ødlegge meg uten dokke innse det". 
 • Innholdet på de tre sidene henger ikke sammen. Man ser tre uavhengige tekster. Det står ingenting om planlagt selvmord, eller noen forklaring på dette.
 • Teksten på det midterste arket bilde 9), sitat;
 • Hånden din kommer så- fort mot min ansikt- så hård slag- seie stopp men som- du ikkje høre- øynene dine er så- mørke som mitt liv- du ga meg
 • Shada ble tatt fra sin familie som hun elsket ca. 4 år tidligere. Hun fikk nesten ikke treffe sin familie. Teksten kan bare beskrive overgrep som hun ble utsatt for i barnevernet. Er det gjerningspersonen hun omtaler?

  ønske eg kunne seie- mamma og pappa til de- som fortjener å bli kalt- det

  Dette oppfattes som at hun savner familien sin. Også arket til høyre beskriver vold, bilde 10) "ord som blei sagt- slag som blei gjort".

  Dette er ikke et selvmordsbrev. Man ser tre uavhengige notater som beskriver overgrep i barnevernet. Det stemmer med andre notater, hvor Shada skriver at hun blir tvunget til å ha sex med fremmede. Man ser ingenting til alle sminkesakene som foreldrene fikk tilsendt fra rommet til Shada. Bilde 11- 12)

   

  Handlingsgrunnlag

  Taushetsplikten oppheves når særlige grunner taler for det. I dette tilfellet finnes informasjon som utløser en plikt til å handle. Viser forøvrig til handlingsgrunnlag del 22) av rapporten;

  • Man antar at Shada, dersom hun hadde mulighet til å uttale seg, ville godkjent rapporten
  • Det finnes en gjerningsperson som omgås med barn med fare for gjentagelse. Altså er det snakk om å forhindre en ny kriminell handling
  • Etter den såkalte Monika saken, hvor barnet ble funnet drept på Sotra utenfor Bergen, var alle enige om at drap på barn skal etterforskes. Dette gjelder inntil justisministeren sier noe annet.
  •  

   Statsministerens rolle:

   Ingen norsk regjering kan beskytte barneprostitusjon og drap. 

   Tvangsbehandling med prevensjon, voldtekt i institusjon, pedofili og risiko for tidlig død er allerede beskrevet i del 19- 20) av rapporten. Dette var kjent for regjeringen lenge før Shada avled. Barneminister Kjell I. Ropstad hadde ingen kommentar. Helseminister Bent Høie hadde ingen kommentar. 

   Nå må statsministeren Erna Solberg klargjøre regjeringens ståsted for velgerne. Skattebetalerne har aldri sagt ja til å finansiere alvorlig kriminalitet rettet mot barn. 

    

   Konklusjon:

   Det er gjort en gjennomgang av politiets bilder. Disse viser blodspor på åstedet og skader på kroppen. Det angivelige selvmordsbrevet ser ut som noe helt annet, nemlig notater som beskriver overgrep i barnevernet.

   Politiets åstedsbilder viser at selvmord er helt usannsynlig. Shada har betydelige ytre skader og ble sannsynligvis drept. KRIPOS skulle åpenbart vært varslet. Dødsattesten har vesentlige mangler og er mulig forfalsket.

 • Statsminister Erna Solberg må forklare velgerne hva denne regjeringen står for.
 • Det må åpnes drapsetterforskning, jamfør Monika saken.
 • Kongen i statsråd holdes informert.
 •  

  Oslo 04.06.2020

  Med vennlig hilsen

   

  Rodgeir Vinsrygg

  lege

   

  * Politiet har bekreftet at det var blodspor på åstedet

  ** Lundevalls rettsmedisin, Lundevall/ Rognum, 7. utgave, Universitetsforlaget

  *** Etter at Norge taper i EMD Strasbourg, krenkes menneskerettighetene fortsatt under denne regjeringen. Dødsrisikoen innenfor barnevernet er ca. 28 ganger høyere enn for andre barn. Shada saken viser et barn bak disse tallene

   

  Vedlegg:

  Politiets åstedsbilder august 2019

  Bilde 1) Oversiktsbilde med blodspor (markert med pil)

  2) Blodspor på sengen

  3) Merker på venstre del av halsen

  4) Gardinstang

  5) Ladekabel oppheng i gardinstang

  6) Hårstrå i knuten

  7) Traumatisert venstre øye

  9) Tekst midterste arket

  10) Tekst høyre arket

  11) Oversiktsbilde åsted

   

  Bilder til sammenligning

  Bilde 8) Gardiner sendt til foreldrene, lagt i plastpose og merket (foto Rodgeir Vinsrygg)

   

  Bilder tidl. vist i rapporten del 22)

  12) Sminkesaker sendt til foreldrene (foto Rodgeir Vinsrygg)

  13) Shada Al- Bargouti (foto Shadas foreldre)

   

Rapport 23 med autentiske åstedsbilder kan lastes ned her:

Dette er et bilde av Shada noen få måneder før hennes død i det
Norske Barnevernet